LGBT >>

 • West Wing Inside Deshengmen Tower,
  Houhai
  82082836

 • Cosmo Jushi Dasha, Gongti Beilu
  Opposite Asia Hotel
  www.bjcosmo.com
  51908918

 • Annual Mercury 3 Shajing Hutong, Nanluoguxiang
  Gulou
  6403-7856.

 • Destination 7 Gongti Xilu, Gongti
  Opposite workers stadium west gate
  www.bjdestination.com.
   6551-5138