KTV >>

 • Cashbox Party World Teng Da Plaza, 168 Xiwai Dajie
  Haidian 
  8857-6588

 • Hi-5 22 Hepingli Dongjie
  Yonghegong
  8425-8888

 • Laser 8000 Beside Sanyuan Dongqiao
  Xin'anli, near Sanlitun
  8454-2289

 • Lion King KTV 5/F, Dongyuan Building, Wudaokou
  near the wudaokou station of mentro line 13 
  6263-7775

 • Melody B77 Chaoyangmen Wai Dajie, Ritan. Opposite the Blue Island Tower (Lan Dao) 朝外大街乙77号,蓝岛对面 6551-0808

 • Party Life KTV 1/F, New World Shopping Mall
  Chongwenmen Wai
  6708-6666

 • Regal Club Bldg 22, Yard 4, Gongti Beilu, Behind Pacific Center in Sanlitun 
   www.regalclub.cn
  6500-1888

 • Star Box KTV 1/F, Zhenren Plaza
  Beijing New World Center
  9 Chongwenmen Waidajie, Chongwen

 • Tango Gongti West Gate
  Gongti 100 Bowling Alley
  www.tanguo.com